середа, 13 січня 2016 р.

Звернення в поезіях Павла Тичини до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну     

(Розробка уроку української літератури в 11 класі вчителя Н. Гавінської)

Початкові зауваги:
Цей урок є другим у системі з 2-х уроків з вивчення творчості П.Тичини. На попередньому уроці учитель, застосувавши прийом конструктивної бесіди, актуалізував знання учнів про складні суспільно-історичні умови, в яких існувала українська література 20-30-х років ХХ ст., про «розстріляне відродження»; а також школярі оглядово ознайомилися з життям і творчістю П.Тичини, послухали інтимну лірику поета. Окремі одинадцятикласники отримали індивідуальні завдання (за вибором учнів) на наступний урок: 1) «мультимедійникам» – сформувати презентацію про найяскравіші моменти з життя П.Тичини та з ілюстраціями до творів, які вивчаються; 2) «історикам» – підготувати повідомлення про історичний бій під Крутами та вшанування пам'яті його героїв; 3) «літературознавцям» – зробити короткий аналіз передбачених навчальною програмою поезій з ранньої творчості П.Тичини (з акцентом на синтаксичні особливості та символіку і авторські неологізми).  Учитель попередньо консультує, якщо виникає потреба,  учнів, які обрали для виконання  певне завдання, та обов’язково заздалегідь переглядає учнівську презентацію, щоб виправити ймовірні помилки.

Мета уроку: допомогти учням усвідомити зумовлений особливостями тогочасної епохи трагізм творчої долі П.Тичини та зрозуміти ідейно-естетичне багатство його поезій (раннього періоду); сприяти розвитку у школярів навиків виразного читання та аналізу лірики (із застосуванням знань з теорії літератури); стимулювати вміння висловлювати власні думки; виховувати почуття гуманізму, патріотизму, естетичний смак.
Очікувані результати: одинадцятикласники засвоюють основні відомості про життєвий і творчий шлях поета-новатора; вміють аналізувати рекомендовані навчальною програмою поезії П.Тичини, визначати тематику і проблематику та стильові ознаки цих віршів, висловлювати власні враження.
Обладнання: мультимедійна система для демонстрації учнівської презентації, тексти творів П.Тичини.
Тип уроку: урок-дослідження
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми і мети уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
·        Демонстрація «біографічної» частини учнівської презентації про П.Тичину з паралельною актуалізацією знань про життєвий шлях поета (методом фронтального опитування чи індивідуального повідомлення учнів – на розгляд педагога).
·         «Гронування» на тему «Психологічний портрет Павла Тичини» (із записом у зошити).
·        «Мікрофон»: учні висловлюють власні думки і враження від творів П.Тичини, розглянутих на попередньому уроці («О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»).
ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу, формування вмінь та навичок.
·        Виразне читання поезії П.Тичини «Арфами, арфами…» (на фоні відповідної ілюстрації з презентації на екрані).
·        Аналіз поезії підготовленим учнем-«літературознавцем» (з доповненнями учителя про «кларнетизм»).
·        Повідомлення учня-«історика» про подвиг українських юнаків у бою під Крутами та вшанування пам'яті героїв – на фоні відповідних ілюстрацій (картини А.Климка, Л.Перфецького, зображення пам’ятних знаків).
·        Виразне читання поезій П.Тичини «Пам'яті тридцяти», «Одчиняйте двері»..
·        Аналіз цих поезій (учні висловлюють міркування щодо наявності у віршах ознак символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму, «кларнетизму»).
ІV. Закріплення знань умінь та навичок
·        Учитель зачитує вірш Є.Маланюка «Сучасники» із присвятою Павлові Тичині і ставить перед учнями завдання:                                                           - знайти у прослуханому вірші асоціативні образи з вивчених поезій П.Тичини; записати  у зошити асоціативні ряди
   - пояснити вислів: «…від кларнета твого – пофарбована дудка    зосталась…», з'ясувати, на які події із життя П.Тичини натякає         Є. Маланюк.
V. Підведення підсумків уроку
·        Інтерактивна вправа «Займи позицію і обґрунтуй свій вибір» :
- Чи потрібен детальний аналіз ліричного твору – чи, можливо, це порушує цілісне естетичне сприйняття поезії? (Учні вибирають між «Так», «Певною мірою», «Ні»).
VІ. Домашнє завдання: вивчити напам'ять один із рекомендованих програмою творів П.Тичини, вміти аналізувати вивчені поезії.

Немає коментарів:

Дописати коментар